Visit spa Mánes
The spa house Mánes is located on the edge of spa centre near the forest, not far from the town centre and spa colonnade. Curative springs are only 20 minutes’ walk from the spa house.
 • Visit spa Mánes

  The spa house Mánes is located on the edge of spa centre near the forest, not far from the town centre and spa colonnade. Curative springs are only 20 minutes’ walk from the spa house.

 • Restaurant and catering

  Highly professional personnel including nutrition therapist with a wide range of special diets.

 • Spa Karlovy Vary

  The biggest spa town in central Europe, famous all over the world with the biggest number of thermal springs.

 • The spa treatment

  Facilities Mánes with own spa treatment. Undergo spa treatment under doctor´s and expert´s supervision in the spa house Mánes.

Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty
Our
offer
Leisure
activities
 • Senior stays

  Enjoy quiet and relax in a pleasant place near forest, not far from the town centre and spa colonnade. The stay for seniors is aimed at mental and physical peace in any senior age. For more information click here →

 • Family stays

  Relax and enjoy a family stay in a quiet place. A spa treatment stays for whole family in pleasant town Karlovy Vary. Enjoy your free times activities and programs in the spa house Mánes equipped with the children playground and the children corner. For more information click here →

 • Spa treatments stays

  Would you like to enjoy curative stay or do you need help of our experts? The spa house Mánes can help you with digestion system diseases and metabolic disorders (liver, gallbladder and bile ducts, stomach and intestinal disorders, diabetes and obesity). For more information click here →

 • Pobyt pro děti

  Komplexní lázeňská péče pro děti a dorost od věku 2 -18 let pod dohledem lékařů a specialistů. Základní délka pobytu je stanovena na 28 dní se zaměřením na diabetes, choroby trávicího traktu, obezita a onemocnění pohybového ústrojí. Více informací →

 • Pobyty pro dospělé

  Komplexní nebo příspěvková lázeňská péče pro děti a dospělé je pojišťovnami hrazena pro následující indikace: nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci pohybového ústrojí. Více informací → • Activities in Carlsbad

  The spa town of Karlovy Vary is the largest spa town in Central Europe, where you will experience many activities in their free time from culture, walks to sports activities. The spa town is full of picturesque historic sites surrounded by parks and prospects. For more information click here →

 • Trips around

  Carlsbad neighborhood is surrounded by forests and the Ore Mountains. Carlsbad forests are part of the overall concept and body spa town for relaxation and spending activities. Ideal location for trips, hiking and biking. For more information click here →

 • Events

  Karlovy Vary is a city rich in cultural events. The most interesting cultural and sporting events take place throughout the year. Are you fans of classical music, theater, music concerts, festivals, sporting activities? For more information click here → • Servis pro lékaře

  Komplexní lázeňská péče zachována i pro rok 2014. Lékařům podáváme nejnovější informace od smluvních indikací pojišťovny, kontraindikací, co léčíme, kazuistiky, povinná vyšetření a konference které pořádáme. Více informací →

 • Návrh na lázeňskou péči

  Lékařům se snažíme pomoci a usnadnit s vyplněním interaktivního formuláře pro pojišťovny. Po vyplnění formuláře si lze vytisknout všechny díly "Návrhu na lázeňskou péči" ve shodném formátu jako jsou předtištěné formuláře od pojišťovny. Více informací →

 • Minerální prameny

  Karlovarská minerální voda se tvoří v hloubkách cca 2500 m pod povrchem zemským. Veřejnosti je přístupná v 15 pramenech, které se od sebe liší teplotou a množstvím rozpuštěného oxidu uhličitého. Každý pramen je tak dle rozdílů teploty a proplynění jiný a s jiným účinkem. Vedle pozitivního vlivu na celý trávicí trakt a pohybové ústrojí podporuje pitná kúra čištění organismu. Více informací →

Vážení kolegové – navrhující i doporučující lékaři

dovolte zmínit, že žádná z dosavadních úhradových vyhlášek MZ nezařadila lázeňskou péči do tzv. indukované či vyžádané péče, pro níž jsou v příloze 3 úhradové vyhlášky definovány regulační podmínky a příslušné limity, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky (jak je tomu například při překročení objemu lékové preskripce apod.).

Our tips

Last minute
Siesta in Karlovy Vary

If you want to experience a genuine siesta in Karlovy Vary... Do not hesitate for a single moment!

Novinky
SMOOTHIE drink

Drink of fresh vegetables and fruits.Video presentation

Video prezentace

News

Top Are you satisfied with our services?

Every guest’s satisfaction is our priority. If there is something which doesn´t make you fully satisfied, please, let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face.

 

Want to contact us?