Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Certifikáty a Politika jakosti

​V roce 2006 poprvé získala Lázeňská léčebna Mánes Certifikát kvality ISO 9001, který dokládá zavedení systému kvality, úrovně řízení a služeb dle evropských norem v oblasti poskytování lázeňských služeb, to je fyzioaterapie, balneologie a léčebné rehabilitace, ubytovacích a restauračních služeb. Pacientům i klientům je garantováno, že Lázeňská léčebna dodržuje zdravotnickou legislativu, hygienické normy, dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na ekologii i životní prostředí, na nakupování od prověřených dodavatelů, má zavedený metrologický řád a pečuje o soustavné vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců. V březnu 2015 Lázeňská léčebna MÁNES již po třetí obhájila recertifikační audit systému řízení kvality a splnila požadavky normy ISO 9001 pro předmět činnosti: KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE – ubytování, stravování a lázeňská péče.

 

V březnu 2016 v Lázeňské léčebně Mánes úspěšně proběhl 1. dozorový audit systému řízení kvality ISO 9001.

Politika jakosti Lázeňské léčebny MÁNES

Motto

  • Pobyt v Mánesu = cesta k lepší kvalitě života
  • Jsme lázně evropského standardu, kam se jezdí za léčením a odpočinkem
  • Naše dlouholeté zkušenosti s lázeňstvím využíváme pro léčbu i prevenci nemocí zažívacího ústrojí a pohybového aparátu.

Lázeňská léčebna Mánes je součástí prestižní Nemocnice Na Homolce, která se specializuje na prevenci i léčbu onemocnění zažívacího aparátu, cukrovky, obezity a pohybového aparátu. Svým klientům tak nabízí jedinečnou možnost odborného medicínského zázemí a spojení se špičkovou nemocnicí, která patří k renomovaným evropským zdravotnickým zařízením.

Stavíme svoji budoucnost na osobním rozvoji zaměstnanců – je to základní zdroj vysoké efektivnosti léčebny. Vyzdvihujeme vstřícné a korektní mezilidské vztahy. Oceňujeme loajalitu zaměstnanců k našim společným cílům.

Vize

Budeme dále rozvíjet kvalitu a bezpečí v procesu poskytování komplexní lázeňské péče – léčení, ubytování a stravování s cílem uspokojit klienta v maximální možné míře. Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.

Kvalita a bezpečnost péče

LL Mánes udržuje a rozvíjí kvalitu poskytované lázeňské péče a bezpečí klientů. Procesy uvnitř léčebny jsou kontrolovány interními i externími audity, které jsou důležité k získávání nezávislého hodnocení a k dalším korekcím pro trvalé zlepšování. Kvalita poskytovaných služeb je jedním ze základních pilířů stability LLM. Jasně definované standardy pro lázeňskou a zdravotní péči slouží ke zkvalitnění služeb v LLM.

Certifikace ISO 9001

Požadavky ISO certifikace zahrnují nejenom zlepšování kvality ve vztahu ke klientům, ale také vůči bezpečnosti personálu. Jedním z cílů tohoto systému řízení kvality je včasné odhalování a odstraňování různorodých rizik.

Indikátory kvality

Pomocí indikátorů (ukazatelů) kvality sledujeme výskyt definovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledků léčebny. Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů.Ubytování v Mánesu


Restaurace a strava


Nabídka služeb


Co a jak léčíme


Lázeňské procedury


Kariéra v Mánesu
 

Chcete nás kontaktovat?