Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Lázeňské prameny

Pověst o objevení Vřídla Karlem IV.

Na území dnešních Karlových Var se rozkládala obora, náležející k hradu Loket. Jednou si sem vyjel se svou družinou na lov král Karel IV. Štěstí jim nepřálo, celý den se jim zvěř vyhýbala. Unaveni a zklamáni se vraceli k hradu, když tu se zčistajasna před nimi objevil statný jelen. Únava byla pryč a začala štvanice. Lovci zahnali jelena až na vrchol příkrého skalního útesu. Statečný jelen se vrhl před svými pronásledovateli do propasti. Poté co lovci sestoupili do údolí, nenašli ke svému údivu jelena, ale horký pramen tryskající ze země. Loketský purkrabí vysvětlil králi, že jde o léčivé prameny, nazývané Vary. Král Karel IV. na to prohlásil, že zde založí město, jež ponese jeho jméno a bude mít všechny výsady, aby pomáhalo léčit nemoci. Kvalita této minerální vody se během století nezměnila. Díky teplým lécivým pramenum se sláva Karlových Varu rozšírila do celého sveta, protože jsou svým složením, teplotou i množstvím unikátní a nemají v Evropě rovnocenného soupeře. Ze 79 pramenu různé vydatnosti je 12 pramenu zachyceno a používá se k pitné kúře. V karlovarských pramenech je přítomno 47 prvků potřebných pro organismus. Jsou prokázány jejich příznivé účinky na celý zažívací trakt, na látkovou výměnu, na onemocnění parodontu, na celkové zlepšení zdravotní kondice a na zvýšení imunity vůči vlivu genetické a civilizační zátěže.

Minerální vody vhodné k pitné kúře jsou nepostradatelné u poruch trávicího a močového ústrojí nebo výměny látkové. Toto je i příklad Karlových Varů. Karlovarské minerální prameny dosahují teploty více jak  70°C. Vlivem vysoké teploty pramenů zde vystupuje mechanická směs vody a plynného oxidu uhličitého, což způsobuje mimo jiné přerušovaný charakter výstřiku největšího pramene - Vřídla. Zatímco základní chemické složení většiny pramenů je téměř shodné, liší se navzájem jen svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého a koncentrací vedlejších a stopových látek. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu hydrouhličitano-sírano-chloridosodného typu. K pitným kúrám  je dnes využíváno 13 pramenů vyhlášených  jako přírodní léčivé zdroje. Navíc je ve vnitřním lázeňském území v současnosti zdokumentováno několik desítek větších i menších spontánních výronů termominerální vody, které běžný návštěvník nepostřehne.

 

Karlovarské léčivé prameny
Číslo pramene Název pramene Teplota Оbsah CO2
1 Vřídlo 72,3 °C 400mg/l
2 Pramen Karla IV. 64,5 °C 448mg/l
3 Dolní zámecký pramen 61,4 °C 572mg/l
4 Horní zámecký pramen 61,4 °C 572mg/l
5 Tržní pramen 60,6 °C 499mg/l
6 Mlýnský pramen 54,4 °C 586mg/l
7 Pramen Rusalka 55,8 °C 584mg/l
8 Pramen knížete Václava 64,8 °C 514mg/l
9 Libušin pramen 59,8 °C 552mg/l
10 Skalní pramen 50,8°C 655mg/l
11 Pramen Svobody 58,4 °C 573mg/l
12 Sadový pramen 40 °C 754mg/l
15 Hadí pramen 29,3 °C 1600mg/l

 Pohled do historie


Současnost


Tipy pro volný čas


Co se zde léčí?


Lázeňské prameny


Interaktivní mapa
 

Chcete nás kontaktovat?