Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Pobyty hrazené pojišťovnou

Video

Náš přístup a filosofie

Lázeňská léčebna je součástí Nemocnice Na Homolce. Smysl své práce spatřujeme hlavně v poskytování zdravotních služeb dospělým, dětem ale i celým rodinám.

Pacienty učíme zdravému životnímu stylu, kde má dieta a denní režim nenahraditelnou hodnotu. Mají možnost se vyrovnat se svojí chronickou chorobou, zpomalit zběsilé a stresující životní tempo. Lázeňským pobytem pookřeje tělo i duch a získá novou motivaci k samoléčbě, hlavně v případech dětí, které mnohdy přicházejí z nefunkčních nebo traumatizovaných rodin nebo z rodin se špatnou životosprávou. Dětský host může na vlastní kůži okusit pozitivními důsledky zdravého režimu.

Současná vysoce specializovaná medicína staví mezi lékaře a pacienta tolik různých aparátů, že na něj jako na harmonický celek vlastně ani není vidět. Doba přitom přináší množství etiologických faktorů, které významně zasahují do imunity lidského organismu a významně se podílí na civilizačních vlivech vzniku a bujení chronických chorob.

V lázeňském léčebném procesu využíváme celostní přístup k pacientovi, v dnešní klasické přetechnizované medicíně ne příliš typický. Během několikatýdenního pobytu má lékař dost času a příležitosti na individuální přístup ke každému klientovi. Komunikace s lékařem a ostatním zdravotním personálem tvoří základ naší léčby. Pacienti specifických diagnóz si u nás navíc vytvářejí vztahovou a komunitní podporu s ostatními.

Hájíme tak historickou tradici českého lázeňství a její místo v systému zdravotních služeb. Snažíme se smysluplně vyplnit volný prostor mezi lůžkovými zařízeními nemocničního typu a ambulancemi odborných lékařů. Naší největší odměnou je spokojený host (pacient), který se k nám opakovaně vrací.

Pro pojištěnce

V našem lázeňském zařízení léčíme nemoci trávicího ústrojí a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí např. jsou to záněty žaludku a střev, vředová nemoc žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a střev, nemoci jícnu, vleklé střevní poruchy s poruchami trávení, dráždivý tračník, stavy po infekčních zánětech jater (po žloutenkách všeho typu), vleklé jaterní nemoci, nemoci žlučníku žlučových cest, žlučové kameny, stavy po operacích žlučníku a žlučových cest, nemoci slinivky břišní, diabetes 1. i 2. typu, obezita. Nemoci pohybového ústrojí-atrititdy, artrózy, chronické bolesti zad, stavy po úrazech, operacích páteře a kloubů.

 

Chcete nás kontaktovat?