Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Jak do lázní

Vážení klienti, pacienti i rodiče,
 

6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami.

 

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty vstřícnější, protože u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U všech dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby nad rámec základní doby - 28 dnů.

 

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, které novela přináší:

 

  • Příspěvkové lázeňské pobyty pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
  • U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře nad rámec základní doby 28 dnů.
  • U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
  • U některých dospělých indikací je rozšířena možnost opakování pobytů.

 

Pro pobyt v LL Mánes platí, že prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:
nemoci pohybového ústrojí: VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje léčbu klientům všech zdravotních pojišťoven v ČR. Rádi vás nebo vaše dítě jako pacienta přivítáme v naší lázeňské léčebně.

Zdravotní pojišťovna v souladu s platnými předpisy schvaluje různé typy pobytů:

komplexní lázeňskou péči pro dospělé
příspěvkovou lázeňskou péči pro dospělé
komplexní lázeňskou péči pro děti a dorost


Hradí rovněž pobyt doprovodu dítěte mladšího šesti let, v odůvodněných případech i dětí starších (na návrh vysílajícího lékaře doprovod schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny).

 

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DĚTI A DOROST

Základní délka pobytu je stanovena na 28 dní.

Věková skupina:

Věk Popis
2   –   6 let s doprovodem rodičů, který je hrazený pojišťovnou
7   – 15 let s trvalým dohledem zdravotní sestry (individuální vycházky umožňujeme dětem s OP pouze s písemným souhlasem rodičů)
15 – 18 let dorostový režim s individuálními vycházkami

Léčí se zde děti s diagnózami:

diabetes mellitus 1. typu, choroby trávicího traktu, obezita, onemocnění pohybového aparátu

 

Pro získání návrhu na lázeňskou léčbu pro děti a dorost postupujte takto:

  1. Rodiče, požádejte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte o vystavení návrhu na komplexní lázeňskou léčbu.
  2. Pro urychlení vyřízení doporučujeme návrh osobně doručit na příslušnou pobočku vaší zdravotní pojišťovny. Pobyt pro doprovod schvaluje a hradí též pojišťovna nemocného dítěte.
  3. Po schválení návrhu revizním lékařem pojišťovny je návrh poslán k nám, odkud se vám ozveme již s konkrétním termínem.

 

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ

Komplexní lázeňská péče (KLP) je poskytována např. po operacích, při onemocnění diabetem a při některých chronických chorobách. Návrh na lázeňskou léčbu vystavuje ošetřující lékař na doporučení odborného lékaře a po dohodě s Vámi uvede až 3 lázeňská zařízení, kde je stanovená indikace léčena a může uvést i prioritu jednotlivých zařízení. V případě schválení KLP odešle zdravotní pojišťovna návrh přímo lázeňskému zařízení, uvedenému na 1. místě. Pokud tyto lázně nedisponují potřebnou kapacitou, přepošlou návrh na v pořadí další lázeňské zařízení.
Termín léčby se určuje podle stupně naléhavosti, zpravidla do 3 měsíců od data vystavení. Pacient je na komplexní lázeňskou péči písemně předvolán nejméně 5 pracovních dnů před nástupem. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení, celodenní stravování a ubytování. Jízdné do lázní a zpět si hradí pacient.
Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době pracovní neschopnosti, kterou v den nástupu vystaví ošetřující lázeňský lékař. Informujte se u své zdravotní pojišťovny, jaký standard ubytování hradí. V případě, že budete mít zájem o vyšší standard, kontaktujte prosím naše ubytovací oddělení.

 

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DOSPĚLÉ

Příspěvková lázeňská péče (PLP) je poskytována především klientům s chronickým onemocněním, kdy nejsou splněny podmínky pro poskytnutí komplexní lázeňské péče. Návrh na PLP vystavuje ošetřující lékař, který na návrhu uvede Vámi požadované zdravotní zařízení. Návrh je předán reviznímu lékaři Vaší zdravotní pojišťovny ke schválení. Pokud je návrh schválen, obdržíte jej zpět a termín nástupu si dohodnete s vybraným zdravotním zařízením sami. Platnost návrhu je 6 měsíců ode dne vystavení ošetřujícím lékařem. Délka příspěvkové lázeňské péče je dána indikačním seznamem a je pro klienta závazná. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňské léčení. Ubytování, stravování a jízdné do lázní a zpět si hradí klient. Klient čerpá lázeňskou péči v rámci své dovolené.

 

Jak žádat o lázně z prostředků veřejného zdravotního pojištění - dospělí

Navštivte vašeho praktického lékaře, který na písemné doporučení odborného lékaře, např. gastroenterologa, diabetologa, ortopeda,  zpracuje Návrh na vaši lázeňskou péči. Žádejte, aby v návrhu uvedl Léčebné lázně Mánes, Karlovy Vary. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, kde revizní lékař návrh posoudí.
Schválený návrh je doručen na rezervační oddělení našich lázní, odkud je vám pak zaslán zvací dopis.

 

POJIŠŤOVNY SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME:

111   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213   Revírní bratrská pokladnaCo a jak léčíme


Stravování a diety


Jak do lázní


Pro dospělé


Pro děti a dorost


Informace pro rodiče
 

Chcete nás kontaktovat?