Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Pro děti a dorost

Komplexní lázeňská péče pro děti a dorost

Základní délka pobytu je stanovena na 28 dní.
Věková skupina:

  
2 – 6 let s doprovodem rodičů, který je hrazený pojišťovnou
7 – 15 let s trvalým dohledem zdravotní sestry (individuální vycházky umožňujeme dětem s OP pouze s písemným souhlasem rodičů)
15 – 18 let dorostový režim s individuálními vycházkami

Nemoci trávicího ústrojí

 • číslo skupiny onemocnění
  • XXIII/1 Onemocnění žaludku, stavy po operacích
  • XXIII/2 Onemocnění střev, Crohnova nemoc, celiakie, stavy po operacích střev
  • XXIII/3 Onemocnění jater
  • XXIII/4 Onemocnění žlučníku a žlučových cest
  • XXIII/5 Chronické nemoci pankreatu

Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 • číslo skupiny onemocnění
  • XXIV/1 Diabetes mellitus
  • XXIV/2 Obezita

Nemoci pohybového ústrojí

 • číslo skupiny onemocnění
  • XXVII/1 Juvenilní atritidy, chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře
  • XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady
  • XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích
  • XXVII/4 Skoliózy
  • XXVII/5 Osteochondróza, Morbus Perthes, osteoporóza
  • XXVII/6 Morbus Scheuermann
  • XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom
Leták: ZDE

Stravování dětí

 • poskytována servírovaná strava 6x denně, pitný režim
 • (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, 2.večeře)
 • plnohodnotná léčebná strava dle onemocnění pro děti a adolescenty
 • zajištěna dietoterapie: u střevních chorob, dle onemocnění GIT- šetříci diety
 • strava bezlepková, strava diabetická, dieta při dyslipidémii, redukční diety
 • strava při problémech s příjmem potravy, alternativní léčebná strava
 • restriktivní diety s alergií nebo intolerancí potravinových aditiv
 • eliminační diety při alergií nebo intoleranci některých složek  potravy
 • možnost denních  konzultací s nutričním terapeutem
 • skupinové i individuální edukace o konkrétní dietní léčbě
 • edukační program pro děti s nadváhou 2x týdně
 • edukační program pro děti a dorost s diabetem
 • edukační program pro děti s celiakií
 • edukační program pro děti s Crohnovou chorobou
 • edukační program pro děti s Ulcerozní kolitidou

Škola a školka

Součástí areálu je Základní a mateřská škola při Lázeňské léčebně s individuální výukou. Děti se zde učí dle požadavků kmenových škol cca 4 hodiny denně. Kmenové škole je posílán osobní záznam s návrhem klasifikace.V průběhu školního roku je pro děti zajištěna docházka ve vlastní základní škole a pro předškolní děti v mateřské školce po celý rok.

Ubytování

Děti jsou ubytovány v budově Eden II na dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích. Rodiče s malými dětmi jsou nejčastěji ubytovány v budově Mánes II, nebo Edenu I kde je k dispozici herna a kuchyňka.

Léčení dětí

Děti navštěvují bazén 2x týdně, léčebné procedury mají každý den odpoledne. Součástí léčení je pitná a terénní kúra. Každé dítě má individuální plán procedur.

V naší léčebně nabízíme pro děti

 • Vodní procedury – perličkové, přísadové a uhličité koupele, skotské střiky, střídavé nožní koupele, vířivé koupele DK
 • Saunu
 • Léčebný tělocvik – skupinový a individuální
 • Fitness
 • Elektroléčbu – slatinné obklady, KVD, interdyn, diadynamic, inhalace, solux, magnetoterapie, ultrazvuk, parafín, biolampa
 • Edukaci s nutričním terapeutem a edukační sestrou
 • Psychoterapii skupinovou a individuální

Volnočasové aktivity

O vhodné využití volného času se starají zdravotní sestry, vychovatelka a programový manager. Odpoledne děti chodí na vycházky do okolních lesů, do města nebo na hřiště. V areálu léčebny je dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami, průlezkami a skluzavkou, stoly na stolní tenis a hřiště na míčové hry. Děti využívají fitness a velkou oblibu si získaly taneční simulátory. V blízkosti areálu na Sokolském vrchu jsou hřiště na kopanou, házenou, pétanque a posilovací stroje.

Děti navštěvují muzea, karlovarské podzemí, divadla a kina. K dispozici je knihovna a videotéka. Děti mají programy v léčebně – přednášky, besedy, kouzelnické vystoupení a diskotéku.

Pravidelně jezdíme na výlety do okolí (hrad Loket, zámek Bečov s relikviářem sv. Maura, Chomutovský zoopark, klášter Teplá, zámek Kynžvart, miniaturpark v Mariánských Lázní, Horní hrad apod.) Do programu zařazujeme opakovaně výtvarné a soutěžní odpoledne. Velkou oblibu si získala návštěva hipocentra PÁ-JA, kde se děti mohou projet na koních.

Od roku 2009 se výlety a vstupy do divadla, kina a muzeí pro děti a jejich doprovod  organizují většinou v  režii léčebny.

Návštěvy

Návštěvy rodičů jsou povoleny o víkendech v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Na snídani, oběd nebo večeři musí být dítě vždy v léčebně.

Pracovní tým

Lékař – pediatr, diabetolog, dětské sestry, edukační sestra, psycholog, nutriční terapeut, rehabilitační pracovníci, učitelé a vychovatelé, pedagog volného času.

My očima léčených dětí

Děti s doporovdem

Pobyt rodiče-doprovodu je hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u dítěte mladšího 6 let automaticky, u starších jen po schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.

V rámci lázeňské léčby dětí s diabetem zajišťujeme komplexní lázeňskou péči s možností zaškolení (edukace) rodičů dětí s nově zjištěným diabetem.

Z podstaty onemocnění je osvojení inzulinového režimu dětským pacientem a jeho rodinou nepostradatelné. Specializovaná komplexní edukace je plně hrazená pojišťovnou.

Děti s doprovodem

Péči zajišťuje kompletní edukační tým:

 • nutriční terapeutky
 • psycholog
 • školené diabetologické sestry
 • edukační diabetologická sestra

Průběh edukačního pobytu

 • 1-2 hodiny denně skupinové sezení s edukační diabetologickou sestrou na daná témata dle edukačního programu.
 • 2x týdně skupinové sezení s diabetologem
 • individuální konzultace s edukační sestrou , diabetologem, nutriční terapeutkou
 • skupinová psychoterapie pro rodiče diabetických dětí
 • individuální konzultace s psychologem
 • lázeňské léčebné procedury
 • nepřetržitá lékařská a zdravotní péče je zajištěna edukačním týmem
 • teréní kúra - vycházky do okolí (léčebna se nachází v překrásném prostředí lázeňských lesů)
 • kulturní a společenské akce (zdrarma)

V průběhu školního roku je pro děti zajištěna docházka ve vlastní základní škole a pro předškolní děti v mateřské školce po celý rok.Co a jak léčíme


Stravování a diety


Jak do lázní


Pro dospělé


Pro děti a dorost


Informace pro rodiče
 

Chcete nás kontaktovat?