Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Informace pro lékaře

Vážení kolegové – navrhující i doporučující lékaři,

 

úvodem připomínáme, že lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.

 

6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami.

 

Do konce roku 2014 platila vyhláška č. 267/2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou péči, která je novelizací nahrazena.

 

Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

 

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

 • Příspěvkové lázeňské pobytu pro dospělé - délka je stanovena na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech).
 • U všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře.
 • U dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře.
 • U některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů.
 • Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

 

Pro pobyt v LL Mánes platí, že prodloužení komplexních lázeňských pobytů pro dospělé z 21 na 28 dnů se týká následujících skupin:
nemoci pohybového ústrojí: VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/10, VII/11

 

Přímo zákonem je stanovena zejména:

 • délka léčebného pobytu
 • možnosti jeho prodloužení
 • následné opakování lázeňského pobytu
 • kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů

 

K zákonu je vydána prováděcí vyhláška MZ ČR - o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

 

Návrh vyhlášky upravuje:

 • odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační předpoklady
 • kontraindikace
 • odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných vyšetření
 • obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči
 • obor specializace lékaře, který péči doporučuje
 • požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační zaměření lázeňských míst
 

Chcete nás kontaktovat?