Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Co léčíme

Vzhledem k tradičně balneologickému charakteru lázeňské péče je základem místně dostupný přírodní léčivý zdroj – karlovarská termominerální voda. Od toho se odvíjí spektrum onemocnění, na která se specializujeme. V průběhu lázeňské léčby dochází k nespecifickému zásahu do podkorových regulačních center, k procesu adaptace a stabilizaci cirkadiálních biorytmů, poskytující potřebný hygienicko dietetický režim a usnadnující návrat ke správnému životnímu stylu. Terapie onemocnění zažívacího traktu a metabolismu nemůže být vytržena z kontextu komplexní lázeňské léčby. Pitná kúra je doplněna režimově-dietetickými, balneofyziatrickými a psycho- terapeutickými postupy, dozovanou pohybovou léčbou a cílenou edukací. Efekt je pravidelně vyhodnocován erudovaným lékařem. Vše se odehrává v příjemném prostředí s maximální eliminací rušivých aferentních podnětů. Terapeutické stimuly jsou v průběhu lázeňského pobytu pravidelně opakovány za účelem dosažení adaptace a upevnění cirkadiálních rytmů. Lázeňská léčba se tak stává cíleným a kontrolovaným eustresem.

 

Edukační a reedukační kurzy diabetiků

Intenzifikovanvaná inzulínová terapie je v moderně pojaté diabetologii pojímána jako celý komplex opatření, které bezpodmínečně musí být poskytnuto nemocnému za účelem dosažení uspokové kompenzace diabetu. Nedílnou součístí jsou:

  • Edukační a reedukační kurzy
  • Skupinové hospitalizace a ambulantní kontroly
  • Kontakt s rodinou nemocného

Edukaci diabetika a jeho rodinných příslušníků definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou součástí úspěšné léčby nemocného s diabetem. Edukace začíná prvním stykem pacienta s lékařem či sestrou. Nikdy nekončí. Lázeňský edukační pobyt umožňuje získání komplexních znalostí a dovedností potřebných k správné léčbě diabetu i u pacientů, kteří nejsou v péči velkých diabetologických center s komplexním edukačním týmem.

V lázeňské léčebně Mánes byl v roce 1996 vypracován edukační program ve spolupráci s edukačními centry v ČR pro dětské diabetiky 1. typu. pod vedením MUDr. Svatavy Lískové.

Jeho náplní jsou kapitoly : co je to diabetes, akutní stavy při diabetu hypoglykémie a hyperglykémie, inzulíny, fyzická aktivita – sport, selfmonitoring, strava dle výměnných jednotek, inzulínové pumpy, senzory, úpravy dávek inzulínu, změny režimu diabetika, kritéria kompenzace, novinky v léčbě diabetu, genetika, skupinová psychoterapie, pro dorostence: sex, těhotenství, alkohol, drogy, řízení motorových vozidel apod. Jedná se komplexní edukaci navazující na počáteční edukaci, která se provádí při záchytu v nemocnici nebo ambulanci. Komunitní edukační pobyty jsou určeny pro čerstvě diagnostikované diabetiky 1. typu do půl roku od prvozáchytu v délce trvání 28 dní.

Možnost tzv. reedukace (opakování) se doporučuje u diabetiků, kde přetrvává i po absolvování první edukace neuspokojivá kompenzace. Účelem edukace v lázních je prohloubit pozitivní návyky, související s péčí o pacienta s diabetem. Naučit se a vyzkoušet efekt pravidelnosti ve stravě, aplikaci inzulínu, řešení komplikovaných situací, které s sebou přináší každodenní život diabetika. Věková kategorie pro dětské diabetiky je od předškolních dětí do 18 let věku. Jsme jediná léčebna v ČR poskytující edukaci v tomto věkovém rozpětí.

Nabízíme možnost pobytu i pro ostatní členy rodiny (druhý rodič, sourozenci, prarodiče). Tato možnost je často využívána, protože vede k rozšíření přenosu informací na ostatní členy rodiny a tím zkvalitnění péče o diabetiky. Děti s doprododem jsou ubytovány v budově s nepřetržitou zdravotnickou péčí a veškeré úkony týkající se péče o diabetes jsou vykonávány pod dozorem zdravotníků. Je pro ně zajištěna pravidelná školní docházka (škola je součástí léčebny) a je jim dána možnost navštěvy mateřské školky, která je využívána hlavně při edukačních hodinách rodičů. Pro volné chvíle je k dispozici plně vybavená herna a v letních měsících dětské hřiště v areálu léčebny. Odborná péče je zajištěna edukačním týmem, ve složení: lékař diabetolog, psycholog, diabetologické sestry, edukační sestra, nutriční terapeutky.

Během pobytu děti absolvují kromě edukace i léčebné procedury: perličkové koupele, nožní perličkové koupele, plavání v bazénu, léčebný tělocvik pod vedením rehabilitační sestry.Mají možnost často poprvé od počátku nemoci vyzkoušet si pod dohledem zdravotníků reakci organismu na zátěž a zvládání těchto situací. Rodiče mají do programu zařazenou 2x skupinovou psychoterapii.

Zásadním přínosem edukačního pobytu je získání informací o diabetu, bez kterých nelze o takto nemocné dítě pečovat. Rodiče mohou využít možnosti individuálních konzultací se všemi členy edukačního týmu, včetně psychologa. Rodiče se naučí regulovat dávky inzulínu v návaznosti na stravu a pohybové aktivity.

Získají informace jak řešit hypoglykemie a hyperglykemie. Naučí se regulovat stravu podle výměnných jednotek. Setkají se zde s jinými pacienty s diabetem a pochopí, že s touto nemocí nekončí plnohodnotný život. K tomu je prospěšná skupinová psychoterapie, která pomáhá rodičům a větším dětem přijmout fakt nevyléčitelné nemoci, snížit hladinu stresu zejména u matek. To je jednou z podmínek dosažení dobré kompenzace u dítěte. Malé děti motivované skupinou stějně nemocných kamarádů,rychle zlepšují svoje dovednosti samostatně aplikovat inzulín, měřit glykémii osobním glukometrem a alespoň rámcově i dietní znalosti.

Lázeňská léčba se nám jeví jako důležitá součást celoživotní léčby diabetu, sloužící k získávání nových vědomostí, jejich fixování a používání v běžném životě. Vede k posílení sebevědomí, jistoty , sebedůvěry, prevenci pozdních diabetických komplikací a zajištění kvalitního života diabetiků každého věku. Efektivnost lázeňských edukačních pobytů pro děti s doprovody je též znát na vzestupném počtu požadavků ze stran dětských diabetologů z celé ČR. Počet edukací s doprovodem k listopadu 2011 je 108 dětí což je zhruba třetina prvozáchytů v ČR, při předpokladu nárustu 200-300 diabetiků do 15 let věku za rok.

 

Chcete nás kontaktovat?