Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Kazuistiky

Lázeňská léčba je v současném období exaktní medicíny založené na důkazech často některými lékaři i četnými politiky podceňována, zatracována a považována za finanční ztrátu ve zdravotnickém rozpočtu. Naučit pacienty správnému životnímu stylu a vytvořit jim vztahovou i komunitní podporu se i následně projeví na dostatečné prevenci pozdních komplikací. Nemocní mají u nás možnost sžít se svojí chorobou, usměrnit své stresující životní tempo, pookřát na těle i duši. Naší prací se pouze snažíme ve prospěch pacientů smysluplně i komplexně vyplňovat prostor a navázat na úsilí, které bylo započato při záchytu choroby v nemocnici nebo v odborných ambulancích.
Dovolte, abychom se v několika následujících kazuistikách s Vámi podělili o výsledky našeho úsilí.

Pozoruhodné kazuistiky

Tato kazuistika se zdá být klasickým příkladem výhodné investice zdravotní pojišťovny do lázeňské léčby svého klienta – muže, 62 let, základního vzdělání, dělníka, limitovaně chápajícího introverta, žijícího na malém městě v insuficientní rodině. K lázeňské léčbě byl přijat po resekci kaudy pankreatu pro akutní pankreatitidu a splenektomii před 6 měsíci, následně rozvoj sekundárního diabetu a malnutrice, dále stav po femoropopliteálním bypassu před rokem a půl. Pacient přijel se špatně kompenzovaným diabetem, preprandiální glykemií přes 20 mmol/l, v moči stopy acetonu, při příjmovém vyšetření hmotnost 50 kg (BMI 17,5). Opatrně jsme upravovali dávkování jak bolusového, tak i bazálního insulínu, začali s intenzivní diabetologickou i nutriční edukací a stanovením individuálního dietetického plánu, jehož dodržování bylo kontrolováno nutriční terapeutkou. Zpočátku subdepresivní ladění pacienta se trpělivým přístupem v průběhu následujících 3 týdnů postupně proměnilo v poměrně dobrou spolupráci. Po zbytek pobytu se glykemii dařilo držet pod 10 mmol/l – nejčastěji v rozmezí 5-7 mmol/l, náležitě motivováný pacient byl dimitován s hmotnostním přírůstkem 3 kg.
Zdá se, že z pozice obyvatele velkoměsta, s průměrným vzděláním, dobrým sociálním zázemím, snadným přístupem k léčbě, se lázeňská léčba může jevit jako zbytná. V některých lokalitách je sice dostupnost kvalitní zdravotní péče dostatečně zajištěna v místě bydliště, ale mnozí pacienti potřebují natolik individuální přístup, který nelze vždy zajistit v menších ordinacích ambulantních specialistů . Terapie a edukace v lázních je poté finančně přijatelná možnost – opakované hospitalizace pro následné komplikace jsou vždy náročnější (poznámka: každá pragmaticky uvažující nemocnice by dokázala na výše prezentovaného pacienta s rozvinutými komplikacemi vykázat zdravotní pojišťovně mnohonásobně vyšší částku za hospitalizaci, něž kolik bylo uhrazeno za 3-týdenní lázeňský pobyt).
16-ročný adolescent s diabetom l. typu k nám v lete 2010 prichádza opakovane tentokrát už s inzulínovou pumpou. Od začiatku bolo podozrivé jeho vyhýbavé správanie, konfabulácie a hypoglykémie, ktoré sa po korekcii režimu neupravovali. Absentoval očný kontakt a mladík bol náladovo nevyrovnaný, medzi rovesníkmi nadával na rodičov. Rozhodli sme sa stiahnuť údaje z jeho inzulínovej pumpy do počítača. Zistili sme aplikované nočné bolusy 24 j. Inzulínu i značné nerovnomernosti v dávkovaní od 41 do 124 j inzulínu za deň. Samozrejme sa líšili od ordinovaných bolusov. Museli jsme prerušiť lázeňskú liečbu a doporučili neurologické i psychiatrické vyšetrenie. Pacient popieral suicidálne úmysly rovnako i navodenie euforických stavov hypoglykémiami. Literatúra popisuje prípady eufórie počas iatrogenne navodených hypoglykémiach. Každopádne ho jeho počínanie ohrozovalo na živote. Opakovanie liečby sme doporučili jedine v prípade podstatného zlepšenia správania a vyriešenia psychických problémov.
Matka po roku požiadala o opakovanie liečebného pobytu s prísľubom podstatného zlepšenia comliance diabetu i kúpeľnej liečby. Pobyt sme umožnili pri rešpektovaní našich podmienok. Glykovaný hemoglobín v roku 2011 klesol z povodných 7,7 na 5,1%. Počas pobytu je s pacientom veľmi dobrá spolupráca rovnako i asimilácia do kolektívu rovesníkov. Redukovali sme inzulín o 21% pri zachovaní ideálneho pomeru bolusových a bazálnych dávok . Záznamy z inzulínovej pumpy zodpovedajú ordinovaným dávkam.
12 letá dívka s diabetem 1. typu se u nás v roce 2010 léčila opakovaně. Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali zdvojnásobení dávek inzulinu a po několika dnech bylo jasné, že doma režim diabetika nedodržovala. Udává větší hlad, takže sem výměnné jednotky navýšily. K léčbě jsme přizvali psychologa, který odhalil závažné vztahové problémy v rodině především k matce na pubertálním pozadí. Intenzivní individuální psychoterapií a vhodnou reedukací se podařilo zlepšit metabolickou kompenzaci diabetu i psychickou konstituci této dívky. Během pobytu došlo k redukci inzulínů o 30%.
V roce 2011 již dívka přichází s inzulínovou pumpou a rodina se stěhuje do nového bydliště. Je plánovaná změna diabetologa a u původního diabetologa byla naposledy před 3. měsíci. Dívka má nastaven bazál na 110% co původně nehlásí. Krátce po nástupu evidujeme významné nevysvětlitelné hypoglykemie bez poruchy vědomí. Po týdením pobytu stahujeme údaje z inzulínové pumpy, která odhalila aplikaci nekontrolovaných bolusů inzulínu mimo léčebný plán 25 jednotek 1-2xdenně. Před nástupem na pobyt bylo odhalenom nahodilé několikahodinové zvýšení bazálu na 250%. Z důvodu závažného porušení léčebné discipliny byl pobyt předčasně ukončen. Dívka přiznává prohlubování problematického vztahu s matkou…v místě původního bydliště psychologická intervence nepomohla. Důvodem pro zvyšování dávek inzulínů byl velký hlad a tendence k navozování hypoglykémií.
13-ročný chlapec k nám prišiel na opakovaný pobyt s labilným "brittle" diabetom po 4 rokoch, naviac z dovodu obáv z nočných hypoglykémie poddávkovaný inzulínom. Po príchode k nám v letných horúčavách nasledovala do 24 hod. hospitalizácia na detskom oddelení pre diabetickú ketoacidozu. Po návrate do liečebne ho nebolo možné spoľahlivo udržať na dávkach a distribúcii inzulínov, s ktorými k nám prišiel. Pravidelná dopoludňajšie hyperglykémie s ketonúriou sme korigovali svačinovými dopichmi. Až po 2-3 týždňoch polo-nemocničného režimu sa glykemické profily podarilo čiastočne zlepšiť.
6-letý chlapec trpící diabetem od roku 2008 měl u nás absolvovat edukační a léčebný pobyt s matkou. Nepříznivé rodinné zázemí, nekompletní rodina a toxikomanie matky předtím způsobily opakované hospitalizace pro závažné hypoglykemie či dekompenzace diabetu. Z jedné takové hospitalizace byl přeložen k nám. Hoch velmi dobře spolupracoval. Navzdory svému nízkému věku si sám dokázal nastavit a aplikovat inzulin. Po vyrovnání glykemických profilů jsme ho připravili na přechod do náhradní rodiny spolu se základní edukací ošetřovatelů v péči o diabetika.
14 ročný pacient k nám nastúpil po 3. rokoch liečby diabetu 1. typu v štádiu non-compliance s významným hmotnostný prírastkom a vzostupom glykovaného hemoglobínu na 9,3%. Počas pobytu bol zaradený do reedukačného programu a individuálnej psychoterapie. Na našom režim sa glykémie vyrovnali s redukciou inzulínu z 0,61 na 0,43j/kg/d. Rovnako redukoval hmotnosť o 2,3 kg. Podstatne sa zlepšila jeho motivácia pre kompenzáciu diabetu a dodržiavanie ideálneho režimu.
15letá dívka byla před rokem operová­na na cholecystolitiázu. Po operaci značně zhubla a rozvinula se u ní klasická mentál­ní anorexie. Po 4-měsíční psychiatrické léčbě a nasazení antidepresiv u nás absolvovala léčebný pobyt s významným psychic­kým zlepšením a hmotnostním přírůstkem 6,4 kg.

V roce 2010 jsme zazna­menali nárůst počtu dětí s diagnó­zou obezita, které tvoří 35 % naší dětské klientely. Tento vzestup od­povídá epidemiologickému výsky­tu této diagnózy v dětské populaci a často se už jedná o pacienty s me­tabolickým syndromem. Podle našich zkušeností děti redu­kují hmotnost velmi dobře, pokud nejsou nastavené na psychiatrickou medikaci či léčbu diabetu. Během pobytu mají hodně spontánního pohybu i v rámci četných kulturních akcí. Nejčastější hmotnostní pokles u našich dětí je okolo 10 % za celý pobyt.

17 ročný pacient sa liečil pre obezitu 7 rokov. Počas liečebného pobytu u nás redukoval hmotnosť z 114 na 101 kg, celkový tuk o 3%, obvod pasu o 9 cm, nárast svalovej hmoty o 2%, cholesterol poklesol z úvodných 7,28 mmol/l na konečných 4,65 mmol/l, triglyceridy z úvodných 2,15 na 0,85 mmol/l HDL 1,12 mmol/l. Iste je to zásluha nielen redukčného režimu ale aj choleretickému efektu karlovarským minerálnych vod. Vo voľnom časechodil i do posilovne.
17 ročný dorastenec sa liečil pre stukovatenie pečene hepatoprotektívami. Hmotnosť bola v pásme pre obezitu s pridruženou hypertenziou, hyperlipidémiou. Počas pobytu redukoval hmotnosť z 94 na 86 kg, celkový tuk o 7,5%, obvod pasu o 8 cm. Svalová hmota narástla o 3,3%. Počas monitorovania pohybu krokomerom OMRON denne spálil v priemere 620 kcal, 36 g tuku. Pri ukončení pobytu došlo k podstatnému poklesu lipidogramu, pečeňových testov a hypertenzie. Pretrvávala hyperurikémie. Cholesterol sa dostal na úroveň hypocholesterolémiepri súčasnej priaznivej hladine HDL. Tu sa ponúka dokladne vyšetriť tukový metabolizmus z dovodu hypocholesterolémie.

Středoškolskou mládež – adolescenty obyčejně léčíme v našem zařízení o prázdninách. Dorostový režim je volnější, mládež má více volného času, který může trávit i ve spoločnosti animátora. Adolescenty takto učíme přebírat odpovědnost za svoje zdraví a léčbu svého onemocnění. Všichni si pochvalují možnost rozvíjení komunitních vztahů s vrstevníky.

Karlovarské minerální vody pomáhají i dětem s poruchou vyprazdňování. Především pro malé děti, které by neměly být léčeny klyzmaty, čípky či laxancii, je lázeňský systém léčby vhodný i v případě pokročilého stavu. Do léčby byl nejednou úspěšně zapojen také psycholog.

 

Chcete nás kontaktovat?