Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Konference, které pořádáme

24.11.2017 - Dětská obesita a výživa v teorii a praxi 2017

Vážení přátelé Dětské Lázeňské Léčebny Mánes Karlovy Vary


rád bych Vás jako pediatr Lázeňské léčebny Mánes Karlovy Vary informoval o akcích, které se v naší léčebně i mimo ni, během minulého víkendu udály. V léčebně poskytujeme odbornou lázeňskou léčbu pro Vaše dítě v nejvyšší kvalitě. K tomu je nezbytné celoživotní vzdělávání personálu LLM. Naše práce je týmová, zahrnuje spolupráci zdravotníků, pedagogů, Nutričních terapeutů, Psychologa, Fyzioterapeutů, Stravovacího provozu a dalších. 24. 11. 2017 se Pediatr, Nutriční terapeutka a Pedagog ZŠ při lázeňské léčebně Mánes, aktivně účastnili celorepublikové konference Dětská obesita a výživa v teorii a praxi 2017, pořádaná Společností pro výživu.
Na konferenci se setkali lékaři, zdravotní sestry, nutriční terapeuti, psychologové, pracovníci Endokrinologického ústavu Praha, a další odborníci v oblasti dětské obesity.

Program konference: http://www.vyzivaspol.cz/detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2017-program/
Prezentace: http://www.vyzivaspol.cz/konference-detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2017-archiv-prezentaci/
Fotogalerie: http://www.vyzivaspol.cz/konference-detska-vyziva-a-obezita-v-teorii-a-praxi-2017-fotogalerie


Pediatr LLM MUDr. Luděk Mrázek presentovat přednášku Dětská obesita-metabolický syndrom, inzulínová resistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary. Abstrakt: Dětská obesita- metabolický syndrom, inzulínová resistence, DMT2 v Lázeňské léčebně Mánes, Karlovy Vary MUDr. Luděk Mrázek-pediatr Lázeňská léčebna Mánes, K. Vary>

Alarmující pandemie dětské obesity a její následky pro dospívající a dospělou populaci. Obesita-chronické, zánětlivé onemocnění tukové tkáně, se svými následky na zdraví dětí, dospívající a dospělé populace. Implementace Barker´s hypothesy-„ Fetal and infant origins of adult diseases“ (CVD, Hypertenze, Obesita, DMT2, Nádorová onemocnění, atd., do primordiální prevence Metabolického syndromu a s ním spojené inzulínové resistence a tím se zvyšující incidence DMT2 v mladších věkových skupinách.


Česká pediatrická lékařská veřejnost musí začít vnímat tento fakt a aktivně užít Primordialní a primární prevenci ke snížení výskytu těchto “civilizačních” chorob. Vakcinace dětí, jako jedna, v současné době klíčová metoda užívaná v primární preventivní péči v ordinacích PLDD, dětskou společnost ochrání pouze částečně. Primární prevence dětské obesity přináší však dlouhodobé, trvalé, zlepšení fyzického, duševního a psychosociálního zdraví dospívající a dospělé generace. Krédo Lázeňské léčebny Mánes, K. Vary, je aktivně aplikovat primární preventivní péči dětské obesity v poskytované komplexní lázeňské léčbě dětí a jejich rodin. Od 2/2015 jsme vytvořili databázi “Screening DMT2” dětí, které do léčebny přijíždějí v Indik. skupině XXIV/2. Dg.E66,0 Obesita.
25.11.2017 - Sesterské Dia dny

Ve dnech 24. - 25. 11. 2017 proběhla v domácích podmínkách LLM celorepubliková konference 20. SESTERSKÉ PRACOVNÍ DIABETOLOGICKÉ DNY 2017 A FÓRUM ČLENŮ ČAS SEKCE DIABETOLOGICKÉ.
Na dvoudenní konferenci se setkali lékaři, diabetologické edukační sestry, nutriční terapeutky a firemní zástupci. Byla diskutována problematika Diabets Mellitus prvního i druhého typu z mnoha pohledů zdravotní péče, kterou implementujeme do komplexní lázeňské léčby dětí a dospívajících (2-18 let věku) a jejich rodin.


 

Chcete nás kontaktovat?