Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Smluvní indikace a pojišťovny

6. ledna 2015 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je nově také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Lázeňská péče podle platné úhradové vyhlášky není zařazena do tzv. indukované či vyžádané péče. Vystavením návrhu na lázeňskou léčbu se lékařům nekrátí limity u zdravotních pojišťoven.

ke stažení ZDE


DĚTI A DOROST
XXIII   Nemoci trávicího ústrojí
XXIV  Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí
XXVII Nemoci pohybového ústrojí

 

DOSPĚLÍ
III   Nemoci trávicího ústrojí
IV  Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí
VII Nemoci pohybového ústrojí

 

Indikační skupina XXIII. Nemoci trávicího ústrojí - děti a dorost

Označení Popis
XXIII/1 Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a  dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.
XXIII/2 Chronické onemocnění střev, Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, Chronické  enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, Dermatogenní malabsorpční syndromy, Polyposis intestini, Megacolon vrozené i získané, Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
XXIII/3 Nemoci jater, Stavy po infekční hepatitis, Chronická hepatitis, Cirhozy ve stavu kompenzace, Toxická poškození jater, Stavy po infekční mononukleose s jaterní poruchou, Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater, Jiné hepatopatie
XXIII/4 Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, Chronická cholecystitis, Biliární dyspepsie, Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
XXIII/5 Chronické nemoci pankreatu, Stavy po akutní pankreatitis, Chronická pankreatitis, Pankreatická achylie vrozená i získaná, Mukoviscidosa, Stavy po operacích, úrazech a transplantacích pankreatu.

Indikační skupina XXIV. Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí - děti a dorost

Označení Popis
XXIV/1 Diabetes mellitus.
XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.

Indikační skupina XXVII. Nemoci pohybového ústrojí - děti a dorost

Označení Popis
XXVII/1-7 mimo Oborovou zdravotní pojišťovnu č. 207

 

Indikační skupina III. Nemoci trávicího ústrojí - dospělí

Označení Popis
III/1

Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních

III/2

Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou

III/3 Crohnova nemoc, Colitis ulceroza
III/4

Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná, Sklerotizující cholangoitis, Funkční poruchy žlučového traktu

III/5

Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, Po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest, Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu (pankreatitidocholangoitis,ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP). Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii

III/6

Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození  (lékovém i vlivem práce), Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů, Asociovaná autoimunní hepatitis, Primární biliární cirhóza

III/7

Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu

III/8

Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis, Prokázaná chronická pankreatitis

 

Indikační skupina IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí - dospělí

Označení Popis
IV/1 Diabetes mellitus s komplikacemi

 

Indikační skupina VII. Nemoci pohybového ústrojí - dospělí

Označení Popis
VII/1-12 mimo Oborovou zdravotní pojišťovnu č. 207

 

Smluvní pojišťovny

111   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201   Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213   Revírní bratrská pokladna

 

Chcete nás kontaktovat?