Akční pobyty Akční pobyty
Akční pobyty

Zajímavá místa

Botanická zahrada ve Slavkovském lese

K nejzajímavějším přírodním partiím Slavkovského lesa patří rozsáhlé území mezi Prameny a Mnichovem. Od loňska je tato jedinečná „botanická zahrada“ zpřístupněná nově vybudovanou naučnou stezkou Mnichovské hadce. Její centrální bod leží nedaleko obce Prameny v lokalitě Křížky, kde jsou dvě nejatraktivnější z celkem 12 zastávek

Naučná stezka Kladská

Naučná stezka je zaměřená na biologii, historii a geologii. Vede kolem Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga.

Naučná stezka Kladská byla otevřena pro veřejnost 14. září 1977 a patří k nejstarším naučným stezkám na území České republiky. Už od svého počátku byla konstruována tak, aby stezku mohli navštívit i fyzicky méně zdatní návštěvníci. Stezku tvoří dřevěný povalový chodník s délkou přibližně dva kilometry a je vybavena čtrnácti informačními panely a několika lavičkami. Součástí stezky jsou dále pískem sypané cesty, dětské sluneční hodiny nebo mluvící panel.

Blatenský příkop

Největší překážkou rozvoje hornictví na Hornoblatensku v první polovině 16. století byl nedostatek vody. Ta byla totiž dominantním zdrojem energie pro neustále rostoucí množství dolů a úpraven rud v okolí bohatých nalezišť na úpatí Blatenského vrchu.

Za pouhé čtyři roky vystavěný Blatenský příkop je dnes jedním z nejznámějších a nejzachovalejších středověkých vodních děl u nás. Díky citlivé rekonstrukci, kterou prodělal v uplynulém desetiletí, můžeme obdivovat důmysl dávných stavitelů, kteří se museli vypořádat s řadou překážek, které jim do cesty kladla drsná horská příroda. Aby v umělém řečišti, vedoucím zhruba 12 kilometrů téměř po vrstevnici, zajistili stálý a rovnoměrný průtok vody, museli postavit množství hrází se stavidly, přepadů, odváděcích kanálů a na několika místech i mimoúrovňových křížení s potoky proudícími po spádnicích z okolních kopců.

Blatenský příkop, který začíná asi 1,5 km západně od Božího Daru a v Horní Blatné ústí do Blatenského potoka, je v celé své délce zpřístupněný naučnou stezkou se 23 zastávkami, kde se návštěvníci dozvědí vše podstatné o historii hornictví a původním technickém využití kanálu, ale i o zdejším lesnictví a ekologii.

SOOS

Výletem zhruba tři miliony let do minulosti je procházka přírodní rezervací Soos šest kilometrů severovýchodně od Františkových Lázní. Rozlehlé, více než dvousethektarové rašeliniště a slatiniště leží na dně vyschlého jezera v oblasti, kde byly ještě na počátku čtvrtohor činné poslední sopky na našem území.

Dozvuky vulkanické činnosti jsou zde patrné dodnes, k těm nejviditelnějším patří minerální prameny a především mofety, lidově nazývané bahenní sopky, jejichž bublání dává místu neopakovatelnou zvukovou kulisu

Střelecký mlýn v Březové

Krásnou, téměř učebnicovou ukázkou regionální lidové architektury je „Starý mlýn“ v Březové. Objekt, který je z Karlových Varů pohodlně dosažitelný městskou hromadnou dopravou, stojí za návštěvu i přes to, že nejde o lidovou architekturou v pravém slova smyslu.

Andělská hora

Hlavní turistickým lákadlem obce jsou rozsáhlé romantické zříceniny gotického hradu ze 14. století, rozkládající se na mohutném skalním ostrohu. Již od konce 18. století se městečko s hradními zříceninami stalo oblíbeným výletním místem karlovarských lázeňských hostů.

Rotavské varhany

Přírodní památka Rotavské varhany jsou zbytek třetihorního vulkánu s vynikající ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Je dostupná po cyklotrase 2045 z Kraslic, nebo od zámečku Favorit. Necelý kilometr od Rotavské myslivny po žluté pěší značce je odbočka k Rotavským varhanám od rozcestí vzdálených asi 1,3 km.

Tato státem chráněná přírodní památka je turisty hojně navštěvovaná a postupně se stala symbolem Rotavy. Varhany jsou součástí třetihorního vulkanického pásma, které protíná severozápadní Čechy od severního Bavorska do Polska.

Údolí řeky Ohře

Romantické údolí řeky Ohře se rozkládá mezi Karlovými Vary a Loktem a je součástí chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Údolí o celkové délce necelých asi osmi kilometrů bylo vytvořeno řekou Ohří, která prorvala karlovarský žulový masív hlubokým kaňonem.

Městská část Doubí

Nejzajímavější stavební památkou Doubí je určitě zdejší zámeček, bývalé sídlo loupeživého rytíře Tannenberga, s celoroční výstavou vánočních ozdob. K návštěvě láká také nové lanové centrum sv. Linhart.

Městská část Sedlec

Na území dnešního Sedlece žil již v raném středověku slovanský kmen Sedličanů. Během 11. a 12. století byl Sedlec přemyslovským správním centrem zdejší oblasti. Dominantou místa je nyní barokní poutní kostel sv. Anny z let 1738 – 1749, stojící na návsi.

Vila Lützow

Empírová patrová vila

Dům Petr

Barokní hrázděný dvoupatrový dům

Ostrov

Nedaleké město Ostrov nabízí rozsáhlý barokní zámecký areál se zámeckým parkem, který byl ve své době nazýván osmým divem světa.

 

 Nej akce KV


Vycházky do okolí


Zajímavá místa


Sportovní aktivity


Výlety do okolí


Kulturní akce
 

Chcete nás kontaktovat?