ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA

Základní škola

Základní škola

Základní škola při Lázeňské léčebně Mánes pracuje se žáky na léčebných pobytech podle školního vzdělávacího programu pro základní školu „Učíme se, bavíme se, neztrácíme kontakt“. V rámci výuky je prioritou školy naplnit požadavky stanovené kmenovou školou.

Žáci mají k dispozici tři plně vybavené učebny a jednu multifunkční místnost se zasíťovanou výpočetní technikou, dvě interaktivní tabule. V převážné většině si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity, učebnice a pomůcky. K dispozici jsou jim také vzdělávací materiály školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Výukou ve škole při léčebně pomáháme překonávat mezery v souvislém vzdělávání žáků v jejich kmenových školách.

Učitelé se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Možnosti a rozsah zapojení žáků do výuky jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a v souladu s množstvím lázeňských procedur. 

Kvalifikované konzultace poskytujeme žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude na léčebném pobytu v Lázeňské léčebně Mánes?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (vyplněním osobních listů), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do základní školy i školního klubu, kde se o něj postarají kvalifikovaní pedagogové.

Rozhodně se není čeho obávat. Učitelé základní školy budou učit vše, co vaše děti potřebují, pokusí se jim dovysvětlit, čemu ve škole případně neporozuměly a vyloží látku, kterou by zameškaly ve své kmenové škole. Ideální je, pokud si žáci s příchodem do léčebny přinesou rozsah probíraného učiva své kmenové školy v době lázeňského pobytu, své vlastní učebnice, pracovní sešity a penál. Pak mohou pod odborným dohledem pokračovat ve své práci, a po návratu z léčebny se lépe znovu začlení do své školní práce. Samozřejmě v případě potřeby vašim dětem všechny pomůcky zapůjčíme z vlastních zdrojů.

Hlavním cílem nás dospělých je, abychom dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování.

Jaké dokumenty si připravíte?

1. Osobní list - vyplní zákonný zástupce

Vyplněný a podepsaný

  • pošlete elektronicky
  • nebo odevzdáte osobně při příjmu 
2. Osobní list - vyplní kmenová škola

Vyplněný a podepsaný

  • pošle kmenová škola
  • nebo odevzdáte osobně
  • nebo pošlete elektronicky

K nahlédnutí je zde k dispozici podrobný informační list pro zákonné zástupce.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p. o.

Bezručova 1185/19

360 01, Karlovy Vary

webové stránkyhttp://zsnemkv.cz/ 

ředitelka školy: Mgr. Jana Hynková - tel.: 777 680 166
pověřený zástupce: Mgr. Vít Pelc - tel.: 731 602 474